Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vežké Kapušany HUHžada
 
 

Városi rendőrség

 

Városi rendörség

 

Kontakt: Mestská polícia Vežké Kapušany, L. N. Tolstého 1, 079 01 Vežké Kapušany
telefón: 056/ 638 31 28, e-mail: mestska.policia@vkapusany.sk

 

 

Parancsnok: 
A városi rendőrség tagjai: Ján Géczi, Ladislav Tóbiás, Lóránt Világi, 
Bc. Gabriela Fedičová, Štefan Pastirák, Ing. Juraj Tóth, Gábor Balog
A városi rendőrség ugyfélfogadása: Hétfo-Csutortok 8:00 tól 16ig, Pentek 8:00 tol 12ig 

A Nagykaposi Városi Rendőrség működése:
A Nagykaposi Városi Rendőrség rendfenntartó alakulat, amit szabályoz a SzNT által jóváhagyott 369/1990 sz. törvény 19 § 1. bekezdése, összhangban a SzNT 564/91 sz. 2 § 2. bekezdésével.
A városi rendőrség feladatai, szervezeti felépítése, kötelessége és jogosultsága (lásd a SzNT 564/1991 sz. törvényét, a községi rendőrségről szóló 250/1994 és a 319/1999 sz. törvényt)

A Nagykaposi Városi Rendőrség hatáskörét meghatározza a SzNT által jóváhagyott, a községi rendőrségről szóló 564/1991 sz. törvény 2 §.

a községi rendőrségről szóló törvény alapján a községi rendőrség faladatát a községekben teljesíti, a városokban ugyanazt a városi rendőrség

a városi rendőrség rendfenntartó alakulat, amely a városokban felügyeli a közrendet, biztosítja a környezetvédelmet, teljesíti a város általános érvényű rendeleteiből, a városi önkormányzat határozataiból, és a polgármesteri határozatokból adódó feladatokat

a városi rendőrséget a város általános érvényű rendelettel létrehozza és megszűnteti

a városi rendőrség parancsnokát a polgármester javaslatára a város önkormányzata nevezi ki és hívja vissza

A városi rendőrség alapvető feladatai a SzNT községi rendőrségről szóló 564/1991 sz. törvény 3 §-a szerint

biztosítja a városban a közrendet, közreműködik a lakosság vagy más személyek életét és egészségét fenyegető veszély elhárításában

együttműködik a rendőrségi testülettel a város és a polgárok, úgyszintén más személyek vagyonának védelmében, fellép azok megrongálása, megsemmisítése, eltulajdonítása, visszaélése ellen

védi a környzetet

felügyeli a rend, tisztaság, higiénia betartását az utcákon, köztereken és más nyilvánosan elérhető területeken

teljesíti az általános érvényű rendeleteket, a városi önkormányzat határozatait és a polgármester döntéseit

az előírások alapján kiszabja és beszedi a pénzbüntetéseket, úgyszintén a forgalom biztonságát veszélyeztető kihágásokért, a forgalmi jelzések be nem tartásáért

feladatteljesítés közben észlelt kihágásokat, melyek nem tartoznak hatáskörébe, jelenti az illetékeseknek

teljesíti a megelőzés feladatát, amelyet törvény szabályoz

A város a városi rendőrséget más feladatokkal is megbízhatja, ha azokat különleges törvények rögzítik.
A Nagykaposi Városi Rendőrség Nagykapos város polgármesterének hatáskörébe tartozik.

A Nagykaposi Városi Rendőrség dokumentumai

- 564/1991 sz., a községi rendőrségről szóló törvény
- 372/90 sz., a kihágásokról szóló törvény


 
webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal