Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vežké Kapušany HUHžada
 
 

Hírességek

Apáti Miklós

Református lelkész, teológiai és filozófiai író, orvos. 1662-ben született Debrecenben. 1703-1718 között a mai Ung-vidék, később Bodrogköz területén működött református lelkészként. 1703-ban hívják Ka ...tovább...


 

Robert Capa, Cornell Capa

1913. október 22-én született Budapesten. Eredeti neve Friedmann Endre. Édesanyja révén-,aki Nagykaposról származott - kötődik városunkhoz. A világ legnagyobb fotoriportereként tartják számon. Fénykép ...tovább...


 

Erdélyi András Endre

1905. május 2-án született Nagykaposon. Korán megmutatkozó rajztehetségére Mécs László figyelt fel, aki bátorította és éveken át atyai jó barátként egyengette útját. Szépen induló művészi pályáját dur ...tovább...


 

Erdélyi János

Nagykapos leghíresebb és legismertebb szülötte, a reformkori magyar irodalom nagy alakja, költő, író, filozófus, kritikus, etnográfus, a filozófia professzora. 1814. április 1-jén született a ma közig ...tovább...


 

Fincicky Mihály

1842. szeptember 22-én született Ungcsepelyben, a mai Csepely utcában. Ügyvéd, műfordító, népköltési gyűjtő, 1891-től Ungvár polgármestere volt. Orosz írók munkáit ültette át magyar nyelvre. Jelentőse ...tovább...


 

Magda Sándor

1883. február 11-én született Iskében. Református lelkész, majd püspök és teológiai író volt. 1934-ben lett a nagykaposi gyülekezet lelkésze. Számtalan filozófiai, pedagógiai, egyházpolitikai értekezé ...tovább...


 

Mécs László

1895. január 17-én született Hernádszentistvánon. Premontrei plébános, költő, Nagykapos plébánosa 1920 és 1930 között. Igazi költővé a Nagykaposon eltelt évtizedben vált. Első kötete, a Hajnali harang ...tovább...


 

Pándy Bertalan

1926. május 15-én született Pólyánban. Református lelkipásztor, egyházi író. Könyvei nagyobb részt megjelentek szlovák fordításban is. Maga is könyveket fordít német nyelvből.
Évek óta Nagykaposo ...tovább...


 

Somló Sándor

1859. november 19-én született Nagykaposon, polgári neve mogyorósi és bánóczi Hlavathy Ödön. Színész, rendező, színműíró, költő, színigazgató. A drámairodalom legnagyobb alakajait játszotta el, Shakes ...tovább...


 

Dr. Strausz József

Nagykaposon született. 1968. augusztus 21-én külföldre emigrált. Tanulmányait Edmontban folytatta. 1974-től a Northern Telecom kísérleti központjában dolgozott. 1981-ben munkatársaival megalapította a ...tovább...


 

Viktória Wagenhofferová – Szmutková

1927. május 31-én született Pácsonyban. Gyermekkorát és fiatalságának éveit Nagykaposon töltötte. Rajztanár és festőművész volt. 1957 és 1959 között Nagykaposon tanított. Képeiből több alkalommal nyil ...tovább...


 
webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal