Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vežké Kapušany HUHžada
 
 

Díszpolgárok

Albert Sándor

1943. május 24-én született Nagykaposon. Alap- és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A Kassai Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát 1966-ban. 1990-ig a Kassai Magyar Tan ...tovább...


 

Irena Braun

1927. augusztus 27-én született Nagykaposon. 1942-ben lett a Budapesti Székesfővárosi Iparrajziskola növendéke. Családjából egyedül élte túl a Holocaustot. 1964-ben az Eperjesi Pedagógiai Főiskolán ma ...tovább...


 

T. Erdélyi Ilona

1926. december 27-én született Komáromban. Erdélyi János unokája. Irodalomtörténész, egyetemi tanár, az Erdélyi Tár és Erdélyi János szellemi hagyatékának gondozója. Irodalomtörténeti kutatásainak fő ...tovább...


 

Erdélyi Zsuzsanna

1921. január 10-én született Komáromban. Erdélyi János unokája. 1944-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-olasz-filozófia szakos diplomát szerzett, 1945-ben bölcsészetből doktorált. 1951-ben l ...tovább...


 

Galgóczy János Tibor

1923. szeptember 18-án született Mokcsakerészben. A háború kitörése miatt a debreceni Gazdasági Akadémián megkezdett tanulmányait nem fejezte be. A háború után gazdálkodó lett, majd banktisztviselő. 1 ...tovább...


 

Géczi Lajos

1926. május 30-án született Mokcsakerészben. Fiatalemberként hurcolták el sok nagykaposival egyetemben „malenykij robotra", azaz orosz fogságba. Az ott elszenvedett évekről írta első könyvét a Civilek ...tovább...


 

Herczegh Géza Gábor

1928. október 17-én született Nagykaposon. Családi helyzete úgy alakult, hogy még gyermekkorában elkerült Nagykaposról. Kapcsolata a szülőfölddel soha sem szakadt meg. 1951-ben a Szegedi Tudományegyet ...tovább...


 

Skultéty Csaba

1920. december 31-én született Nagykaposon. Az elemi iskolát helyben végezte, majd a késmárki német gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az ungvári Drugeth gimnáziumban érettségizett. A budapesti Közg ...tovább...


 

Sponták György

1921-ben született a mai Ukrajna területén, Szerednye településen. Másfél éves korában családjával együtt áttelepült Nagykaposra. A polgári iskolát Ungváron végezte, majd középiskolai tanulmányait is ...tovább...


 

Herczegh Melinda

(1941-      )
Herczegh Melinda 1941-ben született Budapesten. Tanulmányait szülővárosában végezte. Életét legnagyobb mértékben meghatározta házasságkötése Dr. Herczegh Géza nemzetközi jogtudóss ...tovább...


 
Položky 1-10 z 12
webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal