Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vežké Kapušany HUHžada
 
 

A város kulturális emlékei

A város kulturális emlékei

Nagykapos utcáit járva, nem találunk építészetileg érdekes és értékes házakat. Ennek oka leginkább az, hogy évszázadokon keresztül a lakosság túlnyomó része a mezőgazdasággal foglalkozott, és nem alakult ki a gazdag polgári réteg. A parasztházak építészeti szempontból szerények voltak. A néhány kisnemesi kúriának mára már nyoma sincs.

Templom

A régi történelmi időkből két templom maradt meg: a református és a római katolikus templom.

A református templomot 1787-ben építették fel barokk-klasszicista stílusban. A bejárat fölötti tábla tanúsága szerint Jánosi Györgylelkészsége és László Pál kurátorsága idején szentelték fel. A templom külső keleti falában helyeztek el egy bronzkeretben foglalt márványtáblát 1894-ben a város szülöttének, Erdélyi Jánosnak az emlékére.

A templom előtti kis parkban van az Elhurcoltak emlékére állított kopjafa (1993), Ferenc György helyi szobrász alkotása. A mű felső részéről megkínzott emberi arcok néznek vágyakozva a távolba, a lenti részén a második világháború áldozatainak neve olvasható. 
A templom mögötti parkban Szent István szobra található (2001), Bunkóczi Attila magyarországi szobrász alkotása.

A római katolikus templom 1807-ben épült fel klasszicista stílusban, Simon és Juda tiszteletére szentelték fel. A bejárat előtti téren van Mécs Lászlóbronzból készült mellszobra (1995), Borsi Antal sárospataki szobrászművész alkotása. A templomban elhelyezett emléktábla és portré emlékeztet Mécs László nagykaposi működésére.

Az Erdélyi János Magyar Tannyelvű Alapiskola épülete előtt helyezték el Erdélyi János fehér márványban faragott szobrát (1968), Nagy János akadémiai szobrászművész alkotását.

A Dobó István tér dísze a törökverő hős, Dobó István mellszobra (2000), Ferenc György helyi szobrászművész munkája.

A nyudíjas otthon előtti bejáratnál áll a Tisztelet az öregkornak szobor (2005), Ferenc György alkotása.

Az üzletközpont parkjában Löffler Béla kassai művész szobra van, a helyiek elnevezése szerint Anya gyermekével.templom1.jpg

A millecentenárium emlékére, a magyaroknak a Kárpát-medencében való letelepedése 1100. évfordulója alkalmából, a városháza előtti téren emelték a Turulmadár szobrot (1996), Borsi Antal sárospataki szobrászművész alkotását.

A Zöldág utcában, a takarékpénztár előtti magánterületen leplezték le źudovít Œtúr szobrát (1997), Ladislav Berák akadémiai szobrászművész alkotását.

A Zöldág utcában található a második világháborúban elesett szovjet katonák emlékműve.

A Magyar Közösségi Ház falán van elhelyezve az Erőszakkal kitelepített nagykaposi magyarok emléktáblája (2008-tól), Ferenc György helyi művész alkotása.

A Fábry Zoltán utcában, a magas téglafallal bekerített zsidó temető található. Az elmúlt években javasolva volt a kulturális emlékek központi jegyzékébe való bejegyzésre. A temető déli részén van az ohel (sátor), ahol az utolsó nagykaposi rabbi, Fried és családja nyugszik. Központi helyet foglal el a koncentrációs táborokba deportált zsidók emlékműve. A sírok észak - dél irányban vannak, négy sorban, az elhalálozottak neme szerint. A sírkövek magyas szintű iparművészeti alkotások, gazdag ornamentikával díszítve.

     


 
webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal