Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vežké Kapušany HUHžada
 
 

Önkormányzat

Nagykapos polgármestere 

 

PaedDr. Peter Petrikán

     PaedDr. Peter Petrikán

Életrajz: 

E-mail: primator@vkapusany.sk
született: 1971

Alapfokú tanulmányait a Nagykaposi POH Alapiskolában végezte. 
A Nagykaposi Gimnáziumban érettségizett. 
Az eperjesi Šafarik Egyetemen mesterképzésben részesült, szerzett titulusa Mgr. 
Végzettsége szerint 1-4 szakos pedagógus.

Az egyetem elvégzése után a Nagykaposi POH Alapiskolában tanított, 2004-től az iskola igazgatója volt.

2006. decemberétől Nagykapos város polgármestere.

Kedvenc időtöltése a sport, kultúra, utazás.

 

Hatásköre: 
A város képviselője és legmagasabb szintű végrehajtó testületi vezetője a polgármester, akit a város lakossága közvetlen választásokon 4 éves időtartamra választ. A választások formáit külön előírások határozzák meg.

A polgármester a város törvényes képviselője a várost érintő tulajdonjogi kérdésekben és a városi alkalmazottak munkaviszonyát érintő kérdésekben, az adminisztratív kapcsolatok terén igazgatási elöljáróként működik.

 Polgármester:
a) összehívja és vezeti a városi képviselő-testület üléseit, valamint aláírja azok határozatait,
 b) általánosan kötelező érvényű helyi szintű rendeleteket és önkormányzati jegyzőkönyveket ír alá,
 c) a város igazgatását végzi
d) képviseli a várost állami szervek, jogi és a természetes személyek viszonyában,
 e) aláírja a szerződéseket, dokumentumokat, melyek a város kötelességeit és jogait tartalmazzák,
f) önkormányzat elé terjeszti javaslatait a polgármester helyettes megszavazására, a városi rendőrség parancsnokának kinevezésére vagy leváltására, a város költségvetéséből támogatott szervezetek igazgatóinak kinevezésére,
g) jóváhagyja a város költségvetéséből támogatott szervezetek igazgatóinak és a város által alapított szervezetek igazgatóinak jutalompénzét. Jutalompénzösszeget jóváhagyhat jó minőségű munkák elvégzéséért a meghatározott mennyiségű tevékenységek határán felüli teljesítményekért, külön munkafeladatok teljesítéséért, előre meghatározott célfeladatok teljesítéséért,
h) átadja Nagykapos város polgármestere díját,
 i) meghirdeti az iskolák és iskolai szervezetek igazgatói posztjára szóló pályázatok időpontját,
j) jóváhagyja a gyorssegélyeket természeti katasztrófák vagy egyéb általános vészhelyzet esetén, maximálisan 330.- € összegben.
k) Javasolja a város által létrehozott szervezetek igazgatóinak és vezetőinek alapbérét, bérpótlékát és jutalomösszegét.

 


 
webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal